இ. த. அ. கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான திரு. இ. மு. வி. நாகநாதன் மற்றும் நிர்வாக செயலாளர் திரு. க. சிவானந்தசுந்தரம் அவர்கள் மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு எழுதிய கடிதம்

Mirador Viewer

இ. த. அ. கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான திரு. இ. மு. வி. நாகநாதன் மற்றும் நிர்வாக செயலாளர் திரு. க. சிவானந்தசுந்தரம் அவர்கள் மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு எழுதிய கடிதம்

Submitted by tamiladmin on Wed, 11/30/2022 - 20:26
அடையாளம்காட்டி
61220/utsc5993
ஆக்கத் திகதி
1962-11-12
மொழி
வள வகை
வகைமை
விபரிப்பு
இக்கடிதத்தில் மட்டக்களப்பில் நடக்கவிருந்த இரண்டாம் மத்திய செயற்குழுக் கூட்டமும், யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கவிருந்த சீன ஆக்கிரமிப்பு எதிர்ப்புக் கூட்டமும் போதிய அவகாசம் இன்மையினால் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் அடுத்த கூட்டத்திற்கான நிகழ்ச்சிநிரல்கள் சில கைபடவும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
அளவு
1 item
உரிமைகள்

ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ நூலக எண்ணிம சேகரங்கள், காப்புரிமை சட்டங்களுக்கு அமைய ஆய்வுக்கும் தனி நபர் கற்றலுக்குமாக இங்கு பகிரப்படுகின்றன. எண்ணிம அணுக்கம், தரவிறக்குவதற்கான நுட்ப வசதி, அவற்றை மீள் பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதியாகா. மீள் வெளியீட்டுக்கு, அல்லது மாற்றுப் பயன்பாட்டுக்கும், காப்புரிமையாளரிடம் எழுத்து மூலமான அனுமதி பெறப்பட வேண்டும். மேலதிக விபரங்களுக்கு ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ நூலகத்தினைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Local Identifier
5-8.37

Cite this object