உவமை வழி அறநெறி விளக்கம் - 3

உவமை வழி அறநெறி விளக்கம் - 3

Submitted by tamiladmin on Fri, 11/25/2022 - 10:06
Repository Item Media
Document
அடையாளம்காட்டி
61220/utsc9266
தொடர்புடைய முகவர்
ஆக்கத் திகதி
2014
மொழி
வள வகை
அளவு
1 item
உரிமைகள்

எண்ணிம புலமைப் பிரிவுத் தளத்தில் காணப்படும் எண்ணிம ஆவணங்கள் காப்புரிமை சட்டத்துக்கு இசைவான ஆய்வுக்கும் தனிப்பட்ட பயில்வுக்குமானவை. இத்தளத்தில் காணப்படும் எண்ணிம ஒளிப்படங்கள், எழுத்துப் பிரதிகளுக்கான அணுக்கமும் தரவிறக்கல், நகலெடுப்பதற்கான தொழிநுட்ப இயலுகையும் மீள் பயன்பாட்டு அனுமதியைக் குறிப்பதன்று. நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட தமிழ் நூல்கள் சேகரமானது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் - படைப்பாக்கப் பொதுமம் குறிப்பிடுதல் - அதே மாதிரிப் பகிர்தல் 4.0 உரிமத்தின் (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நியமங்களுக்கு அமைவான உரிய ஒப்புகைச் சான்று இச்சேகரத்திற்கு வழங்கப்படல் வேண்டும். மேலதிக விபரங்களுக்கு ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்கார்புரோ நூலகத்தின் ஆவணக மற்றும் சிறப்புச் சேகரங்கள் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பொருட்துறை
Local Identifier
volume_32_work_03

Cite this object