வாக்கு எண்ணிக்கையுடன் தொகுதியின் பட்டியல்

Mirador Viewer

வாக்கு எண்ணிக்கையுடன் தொகுதியின் பட்டியல்

Submitted by tamiladmin on Wed, 11/30/2022 - 16:32
அடையாளம்காட்டி
61220/utsc6169
மொழி
வள வகை
அளவு
1 item
உரிமைகள்

ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ நூலக எண்ணிம சேகரங்கள், காப்புரிமை சட்டங்களுக்கு அமைய ஆய்வுக்கும் தனி நபர் கற்றலுக்குமாக இங்கு பகிரப்படுகின்றன. எண்ணிம அணுக்கம், தரவிறக்குவதற்கான நுட்ப வசதி, அவற்றை மீள் பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதியாகா. மீள் வெளியீட்டுக்கு, அல்லது மாற்றுப் பயன்பாட்டுக்கும், காப்புரிமையாளரிடம் எழுத்து மூலமான அனுமதி பெறப்பட வேண்டும். மேலதிக விபரங்களுக்கு ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ நூலகத்தினைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Local Identifier
5-10.89

Cite this object